Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » Finanční mechanismy EHP / Norska

Finanční mechanismy EHP / Norska

Finanční mechanismy EHP / Norska

Finanční mechanismy EHP/Norska 2004 – 2009 přispívají ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. Finanční mechanismus EHP byl zřízen Protokolem 38a k Dohodě o EHP. Norský finanční mechanismus byl zřízen Dohodou mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím ze dne 14.10.2003 o Norském finančním mechanismu pro 2004 – 2009.

Finanční mechanismus EHP je financován Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím.
Norský finanční mechanismus je financován Norským královstvím.

Existence a realizace finančních mechanismů EHP/Norska přispívá k uchovávání evropského kulturního dědictví, k ochraně životního prostředí, k rozvoji lidských zdrojů, zdravotnictví a péče o dítě, k podpoře udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, k podpoře vědeckého výzkumu a vývoje, k podpoře implementace Schengenského acquis a k posilování justice a sektoru spravedlnosti.

Odkaz na podrobné informace

Projekty města realizované v rámci FM EHP

Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové a MŠ Olomouc
(výzva č. 3, prioritní oblast 3 Rozvoj lidských zdrojů, zaměření priority 3.1 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů)
Popis projektu Celkové výdaje
/v Kč/
Výše grantu
Předmětem projektu byla celková rekonstrukce a modernizace školní jídelny Fakultní základní školy Dr. Milady Horákové, Rožňavská 21, Olomouc. Modernizací došlo k rozšíření a zkvalitnění provozu stravovacích služeb ve vzdělávacím zařízení statutárního města Olomouce.
Školní jídelna byla vybavena inovovanou technologií kuchyně a výkonnější vzduchotechnikou. Byla pořízena nová zdravoinstalace a elektroinstalace jídelny. Byl vybudován nový odlučovač tuků. Realizací projektu byly splněny hygienické požadavky pro provoz stravovacího zařízení, požadavky na zásobování vodou, na nízkoenergetické osvětlení, na odvětrávání, na vytápění, na vybavení stravovacích provozoven, požadavky na čistění a odstraňování odpadních vod dle nejnovějších norem. Současně byla zvýšena kapacita školní jídelny na 1500 jídel denně. Projekt byl realizován v roce 2009.
Více informací Dokument PDF, 90.7 KB
16 400 220 278 689 /v EUR/
7 178 342 /v Kč/

Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu