Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » OP přeshraniční spolupráce ČR - PL 2007 - 2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013 navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004-2006.

Hlavním cílem programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí.

Jde především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje (více informací viz programové dokumenty).

Struktura podporovaných priorit je uvedena v následujících podkapitolách:

Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblasti podpory: 1.1 Posilování dostupnosti
1.2 Ochrana životního prostředí
1.3 Prevence rizik

Prioritní osa II. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblasti podpory: 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu
2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství

Oblasti podpory: 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí
3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit
3.3 Fond mikroprojektů

Prioritní osa IV. Technická pomoc

Technická pomoc je určena pouze subjektům v rámci implementace Programu, tzn. slouží pro zajištění běhu Programu.

Podporované území OPPS ČR-PL:

cr-pl

Další informace:

www.cz-pl.eu

Projekty realizované v rámci OPPS ČR-PL

Po stopách sv. Jana Sarkandra
Prioritní osa 2 - Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu
Popis projektu Celkové náklady
/v EUR/
Výše dotace
/v EUR/
Oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu Aktivity projektu Po stopách sv. Jana Sarkandra jsou spojeny s osobou sv. Jana Sarkandra. Ve Skočově se sv. Jan narodil a v Olomouci byl pohřben v Katedrále sv. Václava. Kaple, ve které byl umučen, je na památku pojmenována kaple sv. Sarkandra. Partneři chtějí společně oslavit 15. výročí svatořečení Jana Sarkandra papežem Janem Pavlem II., které připadá na 6. května 2010 a proběhne v Olomouci. Ve Skočově se Sarkandrova památka zachovává obrazem na věži radnice, Muzeem sv. Jana Sarkandra a kapličkou sv. Jana Sarkandra, kterou navštívil také papež Jan Pavel II v roce 1995.
Webové stránky projektu: www.olomouc.eu/sarkander
96.144,1 82.818,1

sarkandr_polsko_eu_logo

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon