Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Jan Sarkander

Jan Sarkander

Jan Sarkander - „olomoucký“ světec, svatořečený roku 1995. V bývalé olomoucké věznici, dnešní Sarkandrově kapli, byl umučen k smrti, protože nechtěl vyzradit zpovědní tajemství.

Jan Sarkander

Jan Sarkander - „olomoucký“ světec, svatořečený roku 1995. V bývalé olomoucké věznici, dnešní Sarkandrově kapli, byl umučen k smrti, protože nechtěl vyzradit zpovědní tajemství.

Úvod

Úvod

Projekt „Po stopách sv. Jana Sarkandra je spolufinancován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika – Polská republika.

Na jeho realizaci se podílejí tři partneři – Polský Skočov, Římskokatolická farnost sv. Michala Olomouc a statutární město Olomouc, které je vedoucím partnerem projektu.

Aktivity projektu jsou spojeny s osobou sv. Jana Sarkandra. Ve Skočově se sv. Jan narodil a v Olomouci byl pohřben v Katedrále sv. Václava. Kaple, ve které byl umučen, je na památku pojmenována kaple sv. Sarkandra. Partneři chtějí společně oslavit 15. výročí svatořečení Jana Sarkandra papežem Janem Pavlem II., které připadá na 6. května 2010 a proběhne v Olomouci. Ve Skočově se Sarkandrova památka zachovává obrazem na věži radnice, Muzeem sv. Jana Sarkandra a kapličkou sv. Jana Sarkandra, kterou navštívil také papež Jan Pavel II v roce 1995.

sarkandr_polsko_eu_logo

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu