Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor životního prostředí « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí Magistrátu tvoří vedoucí odboru, který také zastupuje město v otázkách životního prostředí, samostatní pracovníci (právník, hospodářka, pracovnice sekretariátu) a pět specializovaných oddělení.

Tři z oddělení, tj. oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, oddělení ochrany ovzduší, oddělení péče o krajinu a zemědělství (ochrana přírody, půdy, rybářství, lesní hospodářství, myslivost atd.) zahrnují smíšený model výkonu státní správy i samosprávy, odd. vodního hospodářství je od svého vzniku oddělením výkonu státní správy ve vodním hospodářství i speciálním stavebním úřadem. Oddělení péče o zeleň je zaměřeno na péči o městskou zeleň zařazenou do údržby.

Odbor životního prostředí tedy zajišťuje vedle výkonu státní správy v jednotlivých agendách i dominantní část objednávky veřejných služeb města zejména v oblasti odpadů, péče o zeleň a čistoty města. Je zadavatelem TSMO, a.s., VFO, a.s., Lesy města Olomouce, a.s., a dále m.j. například zabezpečuje i financování péče o zvířata, deratizace v kompetenci města, spravuje systém kvality ovzduší nebo agendu příspěvků města v oblasti životního prostředí. Prioritou odboru je tvorba a ochrana životního prostředí ve městě Olomouci.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu