Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor školství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor školství

Odbor školství

Prioritní činností odboru školství Magistrátu města Olomouce je zajišťování provozu základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.

Zřizovatel vytváří podmínky pro zajištění výchovně vzdělávacího procesu především poskytováním finančních prostředků na energie, údržbu a opravy, nákup vybavení škol, školních jídelen, školních zahrad a hřišť. Tyto úkoly plní ve spolupráci se školami – příspěvkovými organizacemi.

Odbor školství neposkytuje přímo finanční prostředky na platy zaměstnanců škol, ale v rámci přenesené působnosti se podílí na zpracování podkladů pro schválení částek na platy pro jednotlivé školy, jednak zřizované statutárním městem Olomouc a jednak pro školy ze správního obvodu Olomouce, jako obce s rozšířenou působností, jejichž zřizovateli jsou jiné obce.

Při své činnosti spolupracuje odbor školství s dalšími institucemi, jako je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Česká školní inspekce, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a další.

Dalším okruhem činností je administrace finančních podpor v rámci vypisovaných dotačních programů. V této oblasti spolupracuje odbor školství mj. s komisí pro výchovu a vzdělávání a využití volného času Rady města Olomouce a s celou řadou žadatelů o finanční příspěvek.

Třetí, ale ne poslední, oblastí je zajišťování akcí Komise pro občanské záležitosti, která působí při odboru školství a která pořádá pravidelné vítání dětí, předávání maturitních vysvědčení, jubilejní svatby, setkání občanů pří jejich významných životních výročích, doručování blahopřání starším občanům domů apod. I při pořádání uvedených akcí spolupracuje odbor školství se školami, které zajišťují doprovodný kulturní program. Již pravidelně organizuje komise Festival kulturních programů žáků základních škol.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu