Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor ekonomický « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor ekonomický

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor statutárního města Olomouce zabezpečuje ekonomickou stránku chodu města. V první řadě zastřešuje oblast rozpočtu.

Zpracovává, průběžně sleduje, následně vyhodnocuje plnění rozpočtu a způsob užití financích prostředků města. V oblasti rozpočtu metodicky řídí ostatní odbory.

Oddělení informační soustavy zpracovává kompletní účetnictví, provádí veškeré účetní i platební operace, vede komplexní daňovou evidenci včetně archivace prvotních účetních dokladů. Eviduje a inventarizuje veškerý majetek SMOl, v oblasti účetnictví je metodikem ostatním spolupracovníkům a je zodpovědný za podání daňových přiznání.

Zodpovídá za chod většiny pokladen jak v budově radnice, tak i na jiných pracovištích v rámci magistrátu města Olomouce.

Další oblastní náplně práce ekonomického odboru je výběr veškerých místních poplatků a příprava souvisejících právních předpisů města, tj. obecně závazných vyhlášek.

Zabezpečuje ekonomické a strategického plánování, sestavuje střednědobý rozpočtový výhled, provádí ekonomické analýzy včetně návrhů na efektivnější způsoby využití jak finančních prostředků, tak i majetku SMOl.

Zároveň sleduje finanční toky, zajišťuje správu dluhové služby, ve spolupráci s ostatními odbory zabezpečuje každoročně rating města.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu