Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 6. 6. 2022

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Schválení programu 22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce1
2. Kontrola usnesení ZMO2
3. Majetkoprávní záležitosti3
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic4
5. Rozpočtové změny roku 20225
6. Návrh závěrečného účtu za rok 20216
7. Účetní závěrka k 31. 12. 20217
8. Výměna úvěrové smlouvy8
9. Dotace z rozpočtu SMOl 9
10. Individuální dotace v sociální oblasti10
11. Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOl a Družstva Olomouc, Jiráskova - Družstva Olomouc, Jižní11
12. Družstvo Olomouc, Jižní - delegování na členskou schůzi, zahájení projektu přeměny na akciovou společnost12
13. Družstvo Olomouc, Jiráskova - delegování na členskou schůzi, zahájení projektu přeměny na akciovou společnost13
14. Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách14
16. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 15
17. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu16
18. Adaptační a mitigační strategie17
19. Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 - Koncepční část – úpravy na základě hodnocení MMR18
20. Cyklodoprava - dodatek ke smlouvě19
21. IV. etapa protipovodňových opatření - Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace20
23. OLTERM & TD Olomouc, a.s. – navýšení základního kapitálu společnosti a delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti21
24. Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – ukončení členství22
25. Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 202223
26. Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny24
27. Knihovna města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny25
28. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti26
29. Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti27
30. Navýšení základního kapitálu společnosti LMO, a. s. 28
31. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace - školy29
34. Pomoc Ukrajině30
35. Pojmenování ulic a mostu31
36. České dědictví UNESCO32
37. Organizační záležitosti - volby do zastupitelstva města 202233
38. Individuální dotace - Divadelní Flora34
39. Přísedící Okresního soudu v Olomouci35

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu