Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

11.

Předkládá: Rada města Olomouce
Zpracoval: Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.
Rada města Olomouce

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOl a Družstva Olomouc, Jiráskova - Družstva Olomouc, Jižní

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje postup dle důvodové zprávy a ukládá připravit majetkoprávní úkony k předmětným bytům s odchylkou od ceny obvyklé u jednotlivých bytů ve výši dle cenové studie Grant Thornton Appraisal services a.s. ze dne 19.5.2022 v příloze důvodové zprávy a v jejich celkové výši 1.046.185.187,-Kč


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon