Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

20.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: Ing. Stanislav Losert - cyklokoordinátor
Mgr. Martina Válková – ved. právního odd., odboru investic

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Cyklodoprava - dodatek ke smlouvě

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci při přípravě integrovaného projektu „Cyklistická stezka Samotíšky – Droždín – Bystrovany“ dle důvodové zprávy


 
3

ukládá primátorovi města Mgr. M. Žbánkovi, MPA, podepsat Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci při přípravě integrovaného projektu „Cyklistická stezka Samotíšky – Droždín – Bystrovany“ dle důvodové zprávy

T: 5. 9. 2022

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon