Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

10.

Předkládá: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Zpracoval: Majer Michal, Mgr. Bc.
Odstrčil Jaromír, Mgr.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Individuální dotace v sociální oblasti

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí poskytnutí dotace u žádosti do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací u žádostí nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace u žádosti nad 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 s příjemcem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových smluv


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon