Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

18.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč
Ing. Martin Luňáček
Ing. Roman Luczka
Ing. Ludmila Žaláková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Adaptační a mitigační strategie

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje „Adaptační a mitigační strategii města Olomouce" dle přílohy důvodové zprávy


 
3

ukládá Radě města Olomouce předložit Zastupitelstvu města Olomouce aktualizaci Adaptační a mitigační strategie (T:30. 6. 2023)

T: červen 2023

O: Rada města Olomouce
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon