Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

38.

Předkládá: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Zpracoval: Mgr. Karin Vykydalová - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Mgr. Iveta Krausová - oddělení kultury, OCKS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Individuální dotace - Divadelní Flora

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMOl roku 2022 a uzavření navržené smlouvy o poskytnutí dotace


 
3

ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle předložené důvodové zprávy

T: 5. 9. 2022

O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon