Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

35.

Předkládá: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Zpracoval: Bc. Jakub Pešata, oddělení KMČ a DP
Radim Schubert, odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Pojmenování ulic a mostu

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje názvy ulic a mostu dle důvodové zprávy


 
3

ukládá informovat příslušné instituce o nových názvech ulic a mostu

T: ihned

O: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon