Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

30.

Předkládá: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát
Mgr. Jan Kopecký, právník
Ing. David Janásek, ředitel společnosti LMO, a. s.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Navýšení základního kapitálu společnosti LMO, a. s.

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně příloh


 
2

revokuje usnesení ZMO ze dne 10. 12. 2021, bod usnesení č. 17, část č. 2 ve věci schválení navýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a. s. nepeněžitým vkladem pozemků p.č. st. 147, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 14, p.č. 375/1, zahrada, 375/2, zahrada a p.č. 617/3, ostatní plocha; vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel.


 
3

schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Lesy města Olomouce, a.s. nepeněžitým vkladem pozemků parc. č. st. 147 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 14 včetně příslušenství a pozemky parc. č. 375/1 zahrada, par. č. 375/2 zahrada, par. č. 376, zahrada a par. č. 617/3 ostatní plocha, vše zaps. na LV 414 pro kat. úz. Unčovice, obec Litovel.


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon