Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

6.

Předkládá: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marcela Hélová, vedoucí odd. rozpočtu a FS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu včetně všech příloh


 
2

schvaluje finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021


 
3

schvaluje v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. celoroční hospodaření SMOl v roce 2021, a to "bez výhrad"


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon