Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

23.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
Ing. Daniel Svozil, vedoucí oddělení řízení a kontrolingu městských firem
Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí odboru majetkoprávního
Mgr. Soňa Konečná, právník odboru majetkoprávního
Mgr. Eva Vrtalová, vedoucí odboru právního
Mgr. Jan Kopecký, právník odboru právního
Mgr. Beatrice Staniczková, právník odboru právního
Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s.
Advokátní kancelář Ritter-Šťastný

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

OLTERM & TD Olomouc, a.s. – navýšení základního kapitálu společnosti a delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje nepeněžitý vklad pozemku parc. č. st. 636/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 469, obč. vyb., Janského 8, v k. ú. Povel, obec Olomouc, pozemku parc. č. st. 1104 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 721, obč. vyb., Werichova 1, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, pozemku parc. č. 451/118 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, teplovodu č. 12 (k tepelnému zdroji Družební), teplovodu č. 2 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu č. 1 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu k bl. 1,2, obj. 194 (k tepelnému zdroji Neředín K3), teplovodu k bl. a-e, obj. 198 (k tepelnému zdroji Neředín K1), teplovodu k bl. 14,15, obj. 196 (k tepelnému zdroji Neředín K1,K2), teplovodu k bl. 12, obj. 199 (k tepelnému zdroji Neředín K2), teplovodu k bl. 9, obj. 195 (k tepelnému zdroji Neředín K2), teplovodu k bl. 10,11, obj. 197 (k tepelnému zdroji Neředín K2), teplovodu k bl. 3,4a,4b,5,6, obj. 201,202 (k tepelnému zdroji Neředín K3), teplovodu k bl. 7,8, obj. 244 (k tepelnému zdroji Neředín K2,K3), teplovodu k bl. 13,16, obj. 200 (k tepelnému zdroji Neředín K1,K2), teplovodu obj. 239 (k tepelnému zdroji Neředín K1), teplovodu obj. 240 (k tepelnému zdroji Neředín K2,K3), teplovodu pro obj. 115 (Nové Sady - Jih), teplovodu pro obj. 055,088 (Nové Sady - Jih), teplovodu obj. 137,4 část (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu obj. 164,5 část (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu obj. 238 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovodu obj. 254 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovodu obj. 204, 205, 211 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovodu č. 13 (Nové Sady - Jih), teplovodu č. 11, obj. 305 (Nové Sady - Jih), teplovodu VS (k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovodu Nešporova, obj. 580 (k tepelnému zdroji Nešporova), teplovodu Lužická, obj. 590 (k tepelnému zdroji Nešporova), kolektoru včetně teplovodu a TU (k tepelnému zdroji Teichmanova), teplovodu č. 7, obj. 154 (k tepelnému zdroji Fischerova), teplovodu č. 9, obj. 197 (k tepelnému zdroji Fischerova), teplovodu k DPS, obj. 482 (k tepelnému zdroji Fischerova), teplovodu č. 6, obj. 135 (k tepelnému zdroji Fischerova), teplovodu T1+T2, 634 b.j. (k tepelnému zdroji C1K3), teplovodu T3, Lazce, 634 b.j., Na Letné (k tepelnému zdroji C1K3), teplovodu II/I kot. C2K3 (k tepelnému zdroji C2K3), teplovodu ke kot. C2K1, Na Letné 53 (k tepelnému zdroji C2K1), teplovodu ke kot. C2K2, Dlouhá 58 (k tepelnému zdroji C2K2), teplovodu ke kot. C2K2, Dlouhá 58 (k tepelnému zdroji C2K2), teplovodu, Lazce II, obj. č. 55 (k tepelnému zdroji C1K2), teplovodu, Lazce II, kot. C1K4 (k tepelnému zdroji C1K4), teplovodu T4, Lazce I, obj. č. 37 (k tepelnému zdroji C2K1), teplovodu, Lazce II ke kot. C1K1 (k tepelnému zdroji C1K1), teplovodu T1, obj. č. 029, 48 b.j. (k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovodu T2, Pasteurova, obj. č. 030 (k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovodu, Pasteurova pro 80 b.j. (k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovodu, Pasteurova obj. č. 018 (k tepelnému zdroji Pasteurova), teplovodu Pasteurova, obj. č. 021 (k tepelnému zdroji Pasteurova), kanalizační přípojky k bl. 6,11, Lazce II (k tepelnému zdroji C2K3), teplovodu Přednádraží (k tepelnému zdroji Kosmonautů 9), topného kanálu, Přichystalova (k tepelnému zdroji Přichystalova), teplovodu, Přichystalova, pro 80 b.j. (k tepelnému zdroji Přichystalova), teplovodu, Přichystalova blok D (k tepelnému zdroji Přichystalova), teplovodu, Holice pro 80 b.j. (k tepelnému zdroji U Cukrovaru 18a), teplovodu, Holice pro 96 b.j. (k tepelnému zdroji U Cukrovaru 18a), teplovodu, Holice, U Cukrovaru 22-28 (k tepelnému zdroji U Cukrovaru 8/10), teplovodu, Neředín V, blok 1,2 (k tepelnému zdroji K1), teplovodu, Neředín, obj. 244 (k tepelnému zdroji K2), teplovodu, Neředín, obj. 195 (k tepelnému zdroji K3), teplovodu, Neředín V, blok 14,15 (k tepelnému zdroji K3), teplovodu, Neředín V, Stiborova 10 (k tepelnému zdroji K1), teplovodu, Neředín V, blok 11a-f (k tepelnému zdroji K3), teplovodu, Neředín, blok 12 obj.199 (k tepelnému zdroji K3), teplovodu, Neředín, blok 13,16 (k tepelnému zdroji K2), teplovodu, Neředín V, blok 2-6 (k tepelnému zdroji K1), parovodní přípojky, Vítězného února (k tepelnému zdroji Helsinská), teplovodu, Polská blok c (k tepelnému zdroji Mišákova), teplovodu, F I/1, sídl. II., III (sídl. F1), teplovodu, V Křovinách blok 20-22 (k tepelnému zdroji V Křovinách), kanalizační přípojky, Jeremiášova (k tepelnému zdroji V Křovinách), teplovodu, Jeremiášova, F II/3 (k tepelnému zdroji V Křovinách), teplovodu ke kot. K 38 č. p. 533 (k tepelnému zdroji F3K38), teplovodu T1 a T2 ke kot. K37 (k tepelnému zdroji F3K37), teplovodu T 10, F III/2 (k tepelnému zdroji F3K59), teplovodu pro obj. 023,031, F III (k tepelnému zdroji F3K38), teplovodu T9, F III (k tepelnému zdroji F3K59), teplovodu, F III, pro obj. 232 (k tepelnému zdroji F3K42), teplovodu, F III pro kult. zaříz. (k tepelnému zdroji F3K38), teplovodu ke kot. K 59, F III (k tepelnému zdroji F3K59), teplovodu, Nové Sady-Jih, obj. 115 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu, Nové Sady-Jih, obj. 055 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu, Rožňavská 8-18 obj. 37a (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu, Rožňavská, obj. 137 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu, Rožňavská, obj. 164 (k tepelnému zdroji Rožňavská), teplovodu, Werichova, obj. 238 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovodu, Werichova, obj. 254 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovodu, Werichova, obj. 204 (k tepelnému zdroji Werichova), teplovodu, Brněnská 2/1 (k tepelnému zdroji Vojanova), teplovodu, Heyrovského 2-4 (k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovodu, Heyrovského 5-10 (k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovodu, I. P. Pavlova, F III (k tepelnému zdroji Čajkovského), parovodní přípojky Vídeňská (k tepelnému zdroji Vídeňská 19), teplovodních kanálů, F III (k tepelnému zdroji F3K37), teplovodů F, blok 1,2,3,4 (k tepelnému zdroji Vojanova), teplovodů F III A,B,C,D (k tepelnému zdroji Vojanova), teplovodu Mošnerova (k tepelnému zdroji Mošnerova), teplovodu, F II/2, Kpt. Jaroše (k tepelnému zdroji Nedvědova), teplovodu, blok 11,12,15,16 (k tepelnému zdroji Nešporova), teplovodu, Nová Ulice, blok 36 (k tepelnému zdroji Nedvědova), teplovodu, Kischova (k tepelnému zdroji Nedvědova), teplovodu, Heyrovského pro služ. MP (k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovodu, Heyrovského F II/2,13,14 (k tepelnému zdroji Heyrovského), teplovodu FII/2 (k tepelnému zdroji Janského), teplovodního kanálu, VS Kmochova E (k tepelnému zdroji Svornosti (E) Kmochova), teplovodu VST Heyrovského (k tepelnému zdroji Heyrovského) a dalšího majetku uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy a peněžitý vklad ve výši 11.506.000,- Kč do základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.


 
3

schvaluje uzavření Dohody akcionářů dle ust. § 491 ZOK o zvýšení základního kapitálu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu, správě a provozování nemovitostí a technologických zařízení uzavřené dne 20. 12. 1994 mezi Městem Olomouc a společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření Smlouvy o započtení pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a Dohody o uplatnění DPH u nepeněžitého vkladu dle přílohy č. 4 důvodové zprávy


 
6

schvaluje Prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do společnosti dle přílohy č. 5 důvodové zprávy


 
7

pověřuje primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA k podpisu Dohod, Smlouvy a Prohlášení a případně dalších souvisejících dokumentů dle důvodové zprávy a jejich příloh


 
8

deleguje zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon