Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

25.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
Mgr. Dušan Struna, vedoucí oddělení strategického rozvoje
PhDr. Radim Kašpar, MBA, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2022

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce Okresní hospodářské komoře Olomouc ve výši 300.000 Kč na aktivity uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní hospodářskou komoru Olomouc na rok 2022 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce pro Okresní hospodářskou komoru Olomouc na rok 2022

T: červen 2022

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon