Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

21.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: Ing. Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
Ing. Žaláková, odbor strategie a řízení, ÚHA
Mgr. Štěpánek, odbor právní

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

IV. etapa protipovodňových opatření - Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá primátorovi města, Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA podepsat Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

T: 5. 9. 2022

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon