Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

7.

Předkládá: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Eva Drápelová, vedoucí oddělení účetnictví a evidence majetku

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Účetní závěrka k 31. 12. 2021

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu, včetně příloh


 
2

schvaluje účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2021 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy, určujícími povinnost a organizaci schvalování účetní závěrky územního samosprávného celku.


 
3

pověřuje náměstka primátora Ing. Otakara Štěpána Bačáka podpisem „Protokolu o schvalování účetní závěrky“.


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon