Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Martina Válková
Ing. Marek Drešr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje darování části pozemku parc.č. 607/10 ostatní plocha o výměře 30 m2 (dle GP parc.č. 607/12) v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.


 
3

schvaluje změnu náležitostí kupní smlouvy dle důvodové zprávy u výkupu části pozemku parc.č. 905/9 orná půda o výměře 82 m2 (dle GP pozemek parc.č. 905/97) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.2.


 
4

schvaluje změnu náležitostí kupní smlouvy dle důvodové zprávy u výkupu části pozemku parc.č. 905/4 orná půda o výměře 172 m2 (dle GP pozemek parc.č. 905/96) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.3.


 
5

schvaluje převod projektové dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka v rámci investiční akce „Hřbitov Neředín – výstavba veřejného WC“ ze statutárního města Olomouc („převodce“) na Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace, tř. Míru 138/102, 779 00 Olomouc Neředín, IČ: 00534943 („nabyvatel“) dle důvodové zprávy bod 2.1.


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon