Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

37.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: Bc. Jan Večeř, tajemník
JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí odboru správních činností

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Organizační záležitosti - volby do zastupitelstva města 2022

Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

stanovuje počet členů Zastupitelstva města Olomouce na volební období 2022 - 2026 v celkovém počtu 45 členů a ponechání jednoho volebního obvodu


 
3

ukládá zveřejnit rozhodnutí zastupitelstva dle uvedeného bodu 2 na úřední desce SMOl nejpozději do 8. 6. 2022.

T: 5. 9. 2022

O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon