Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

31.

Předkládá: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Zpracoval: PhDr. Hana Fantová
Bc. Naděžda Bučková
Bc. Jaroslava Večeřová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace - školy

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1, Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Holice, Náves Svobody 41, Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 dle příloh důvodové zprávy


 
3

schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1 dle přílohy důvodové zprávy


 
4

ukládá informovat ředitele škol o přijatém usnesení

T: červen 2022

O: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon