Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

14.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. Karin Kuklová, Mgr. Anna Lajčíková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 6. 6. 2022

Změna č. II Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění


 
2

neschvaluje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. II Územního plánu Olomouc, které je přílohou tohoto usnesení


 
3

vrací úřadu územního plánování návrh Změny č. II Územního plánu Olomouc a v souladu s § 54, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, mu ukládá upravit návrh a prověřit výškovou regulaci s přihlédnutím k vydaným územním rozhodnutím týkajících se dotčeného území.


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon