Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti oddělení sportu a správy sportovních zařízení

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

oddělení sportu a správy sportovních zařízení zajišťuje:

Koordinaci činnosti oddělení

 • tvorba rozpočtu oddělení na určitý rok dle potřeb
 • vytváření strategie činnosti a marketingového plánu oddělení na daný kalendářní rok
 • plnění a aktualizace Strategického plánu města Olomouce a dalších strategických materiálů města či jiných subjektů, kde je sport obsažen

Spolupráci se sportovními organizacemi

 • spolupráce s organizacemi při uspořádání jednotlivých akcí a sportovních aktivit
 • evidence sportovních organizací a jejich aktivit ve městě
 • spolupráce se zástupci městských sportovišť

Odbornou komisi

 • aktivní práce v komisích a pracovních skupinách (sportovní, strategie výstavby cyklostezek, výrobní výbory k výstavbám a rekonstrukcím sportovišť, apod.)

Dotace v oblasti sportu

 • příjem žádostí v oblasti sportu
 • zajištění projednání žádostí ve sportovní komisi
 • předložení návrhu na přidělení dotací Radě města Olomouce, následně Zastupitelstvu města Olomouce (ZMO)
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti sportu
 • zajištění podkladů žádostí o dotace v oblasti sportu, kde SMOL vystupuje jako žadatel

Ostatní agendu

 • tvorba a sledování čerpání rozpočtu v oblasti sportu
 • správa stávajících sídlištních sportovních hřišť (zajišťování vybavení,provozu a údržby)
 • supervize zpřístupněných školních hřišť (sledování provozu a údržby, vybavení, kompetentnosti správců)
 • návrhy a spolupráce při zajišťování rekonstrukcí a oprav sídlištních a školních sportovních hřišť
 • tvorba a distribuce informací o olomouckém sportovním dění (sportovní organizace, akce, nábory, apod.)

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

 • vedení evidence týkajících se společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s., uložení originálních listin, zejména - akcionářské dohody včetně dodatků a koncesní smlouvy včetně dodatků
 • schvalování návrhu pojištění aquaparku RMO na nové pojistné období
 • posuzování plánů údržby aquaparku, provádění inspekce odstraňování havárie a následků havárií, inspekci - provádění oprav v aquaparku
 • pravidelné a namátkové kontroly systémů řízení kvality společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
 • posouzení ekonomických ukazatelů Provozní zprávy společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. a její případné rozporování
 • ve spolupráci s příslušným odborem přebírání kopií všech pojistných smluv a dokladů o zaplacení pojistného na každé pojistné období od společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
 • zajišťovat ekonomicky i smluvně změny majetkových podílů ve společnosti (navýšení či snížení základního kapitálu) ve spolupráci s odborem ekonomickým

Plavecký stadion

 • vedení agendy dle Smlouvy o nájmu, správě a provozování plaveckého stadionu, zejména pak:
 • ekonomické zajištění provozu plaveckého stadionu a Delfínku
 • finanční zajištění drobných oprav a údržby stadionu a Delfínku
 • posuzování oprávněnosti a zprostředkování požadavků nájemce Radě města Olomouce (ZMO)

Zimní stadion

 • vedení agendy dle Smlouvy o nájmu, správě a provozu zimního stadionu, zejména pak:
 • ekonomické zajištění provozu zimního stadionu
 • administrace a finanční zajištění rozsáhlejších oprav a údržby
 • posuzování oprávněnosti a zprostředkování požadavků nájemce RMO (ZMO)

Andrův stadion

 • vedení agendy dle Smlouvy o nájmu, zejména pak:
 • ekonomické zajištění provozu Androva stadionu
 • administrace a finanční zajištění rozsáhlejších oprav a údržby
 • posuzování oprávněnosti a zprostředkování požadavků nájemce RMO (ZMO)

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu)

oddělení sportu a správy sportovních zařízení zajišťuje:

 • projednání přestupků uvedených v § 7d odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

zpracoval: Bc. Vojtěch Hala – vedoucí oddělení

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon