Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb

Vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb

Dnem 14. května 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

V oblasti působnosti speciálního stavebního úřadu zařazeného v odboru stavebním, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu města Olomouce se tato vyhláška týká staveb silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení těchto staveb, pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení a pro provádění stavby je uveden v přílohách č. 7, 8 a 9 této vyhlášky.

Projektová dokumentace dopravních staveb zpracovávaná po nabytí účinnosti této vyhlášky musí obsahově i z hlediska členění odpovídat požadavkům zde uvedeným.

Závazné je členění projektové dokumentace a označení jejich částí.Obsah jednotlivých částí se použije přiměřeně k druhu, významu a rozsahu stavby, stavebně technickému provedení a době životnosti stavby.

Vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci zpracovanou před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Příloha:

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu