Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vydávání stanovisek k výkopovým pracím « Odbor « Odbor stavební « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Vydávání stanovisek k výkopovým pracím

Vydávání stanovisek k výkopovým pracím

Odbor památkové péče Magistrátu města Olomouce v souvislosti se změnou památkového zákona zavádí pro celé území tzv. obce s rozšířenou působností zjednodušené vyřizování žádostí, které se týkají pouze realizace výkopových prací.

Vzhledem k novele památkového zákona a ke zjednodušení vyřizování žádostí, které se týkají pouze realizace výkopových prací na celém území obce s rozšířenou působností zavádí odbor památkové péče pro žadatele možnost samostatného vyřízení věci podle ustanovení části třetí zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 21 až 24, archeologické výzkumy a nálezy.

Žadatel, zájemce o stanovisko využije formulářů, které jsou umístěny na webových stránkám Magistrátu města Olomouce, odbor památkové péče, tj. oznámení pro Archeologický ústav Akademie věd ČR nebo oznámení stavebníka oprávněné organizaci o připravovaném provádění výkopových prací. Tyto materiály si lze vyzvednout v úřední dny i na odboru památkové péče. Jako potvrzení pro další potřebu pak žadateli, stavebníkovi poslouží potvrzení o odeslání oznámení.

Samostatná stanoviska k výkopovým pracím mimo zapsané nemovité kulturní památky nebude Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče vydávat, jedná se o nadbytečný administrativní úkon, který prodlužuje projednání samotné věci.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu