Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Odbor sociálních věcí « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Zvláštní příjemce důchodu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2014-05

04. Základní informace

Situace, kdy příjemce důchodu nemůže z důvodu zdravotního stavu či věku nebo jiné nezpůsobilosti (důchod je zneužíván v neprospěch této osoby) není schopen hospodařit s finančními prostředky. Z těchto důvodů může být ustanoven zvláštní příjemce důchodu, který je povinen hospodaření s finančními prostředky ve prospěch oprávněné osoby, vést si peněžní deník o hospodaření s důchodem a na vyžádání ho předložit pracovníkům oddělení sociální práce a poradenství.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, které se situace týká, případně jiná osoba, která se o osobě v této tíživé situaci dozví.

06. Podmínky a postup řešení

Jakýkoliv podnět či informace o člověku, který je nezpůsobilý hospodařit s důchodem bude prošetřen; po ověření situace a doložení lékařského potvrzení bude zahájeno správní řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce důchodu; v případě, kdy oprávněná osoba není schopna dát souhlas s ustanovením zvláštního příjemce důchodu je jí pro toto řízení ustanoven opatrovník.

Zvláštním příjemcem důchodu může bývá ustanoven nejčastěji rodinný příslušník či jiná blízká osoba, v případě absence takové osoby to může být ve výjimečných případech sociální pracovník oddělení sociální práce a poradenství.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, odb.sv@olomouc.eu

08. Dotčené instituce

Oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, odb.sv@olomouc.eu

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný občanský průkaz, potvrzení od ošetřujícího lékaře

17. Právní předpisy

Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (§ 118), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 32).

25. Zodpovědný útvar

Odbor sociálních věcí

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Roman Darek, vedoucí odd. sociální práce a poradenství

27. Platnost od

21. 10. 2014

28. Aktualizováno kdy

21. 10. 2014

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu