Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Odbor sociálních věcí « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Vydávání/výměna ,,Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou"

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2014-04

04. Základní informace

Držitel platného průkazu ZTP nebo ZTP/P má nárok na vydání nového či výměnu neplatného ,,Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou".

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně jeho zákonný zástupce (rodič, opatrovník).

06. Podmínky a postup řešení

Držitele platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně jeho zákonný zástupce se dostaví na oddělení sociální práce a poradenství, na místě s ním bude sepsán protokol o předání Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a průkaz mu bude vydán.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, odb.sv@olomouc.eu

08. Dotčené instituce

Oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, odb.sv@olomouc.eu

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, 1ks fotografie (velikost typu na občanský průkaz), v případě výměny parkovacího průkazu také starý parkovací průkaz.

17. Právní předpisy

Zákon č. 361/200 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (§ 67).

25. Zodpovědný útvar

Odbor sociálních věcí

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Roman Darek, vedoucí odd. sociální práce a poradenství

27. Platnost od

21. 10. 2014

28. Aktualizováno kdy

21. 10. 2014

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu