Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Odbor sociálních věcí « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Osoby se zdravotním postižením v tíživé sociální situaci a jejich rodinní příslušníci

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2014-03

04. Základní informace

Situace, kdy se osoba se zdravotním postižení dostane do tíživé sociální situace, např. problémy s bydlením, financemi (dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, invalidní důchody apod.), ztráta soběstačnost a schopnosti postarat se o sebe apod.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba se zdravotním postižením, příp. její zákonný zástupce (opatrovník), příp. kdokoli, kdo se o tíživé situaci osoby se zdravotním postižením dozví.

06. Podmínky a postup řešení

Jakýkoliv podnět či informace o osobě se zdravotním postižením v tíživé sociální situaci bude prošetřen, další řešení jeho sociální situace (např. pomoc při vyřizování dávek, invalidních důchodů, zprostředkování sociálních služeb apod.) bude probíhat se souhlasem klienta.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, odb.sv@olomouc.eu

08. Dotčené instituce

Oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, odb.sv@olomouc.eu

17. Právní předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 37, § 92, § 93a, § 94).

25. Zodpovědný útvar

Odbor sociálních věcí

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Roman Darek, vedoucí odd. sociální práce a poradenství

27. Platnost od

21. 10. 2014

28. Aktualizováno kdy

21. 10. 2014

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu