Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Co s odpadem v Olomouci? « Odbor « Městské zeleně a odpadového hospodářství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Co s odpadem v Olomouci?

Odpadové hospodářství a péče o prostředí

Vedoucí oddělení: , telefon: 588 488 330

Celé odpadové hospodářství se odvíjí od zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska státní správy v oblasti odpadového hospodářství působíme jako věcně a místně příslušný orgán v těchto oblastech:

Občané:

  • kontrola dodržování vyhlášky města č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce
  • likvidaci a svoz komunálního odpadu občanů města Olomouce a integrovaných obcí provádí Technické služby města Olomouce a.s., jejichž 100 % vlastníkem je statutární město Olomouc
  • vyjádření k územnímu nebo stavebnímu řízení pro stavební úřad, po vyplnění je nutno přiložit technickou zprávu spolu s situační mapou, tyto dokumenty zašlete společně na adresu odboru životního prostředí. Po vyhotovení vyjádření Vám budou zaslány na Vámi uvedenou adresu nebo budete kontaktováni na Vámi uvedené telefonní číslo

Podnikatelské subjekty:

  • evidence přepravních listů nebezpečného odpadu, které přijímáme na adrese Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
  • udělujeme souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původci, který nakládá s odpady v množství menším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, udělení souhlasu může vázat na podmínky (dle § 79,odst.1,písm. c)
  • evidence ročního Hlášení o produkci a nakládání s odpady, tato ohlašovací povinnost za loňský rok se musí splnit do 15.2. t.r., které přijímáme prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
  • vyjádření k územnímu nebo stavebnímu řízení pro stavební úřad, po vyplnění žádosti je nutno přiložit technickou zprávu spolu s situační mapou, tyto dokumenty zašlete společně na adresu odboru životního prostředí. Po vyhotovení vyjádření Vám budou zaslány na Vámi uvedenou adresu nebo budete kontaktováni na Vámi uvedené telefonní číslo

Přílohy:

ikona materialove-vyuziti-produkce-2011-2016 (Dokument PDF, 59.7 KB)
ikona vyvoj_oh2002-2006 (Dokument PDF, 129.6 KB)
ikona 185_2001_sb (Dokument PDF, 147.4 KB)
ikona poh-smol-2016 (Dokument PDF, 1 MB)
ikona materialove-vyuziti-produkce-2009-2014 (Dokument PDF, 58.9 KB)
ikona poh_olomouc070905 (Dokument DOC, 0.9 MB)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu