Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Co s odpadem v Olomouci?

Odpadové hospodářství města

Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Swaczyna, telefon: 588 488 335

Celé odpadové hospodářství se odvíjí od zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Z hlediska samosprávy v oblasti odpadového hospodářství působíme jako věcně a místně příslušný orgán v těchto oblastech:

Občané:

  • kontrola dodržování vyhlášky města č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce
  • komplexní činnost na úseku odpadového hospodářství a čistoty města (zpevněných ploch a komunikací) v katastrálním území města Olomouce
  • likvidaci a svoz komunálního odpadu občanů města Olomouce a integrovaných obcí provádí Technické služby města Olomouce a.s., jejichž 100 % vlastníkem je statutární město Olomouc
  • evidence a odstraňování nepovolených skládek na území města Olomouce

Přílohy:

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu