Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Co s odpadem v Olomouci? « Odbor « Městské zeleně a odpadového hospodářství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Co s odpadem v Olomouci?

Odpadové hospodářství města

Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Swaczyna, telefon: 588 488 335

Celé odpadové hospodářství se odvíjí od zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska samosprávy v oblasti odpadového hospodářství působíme jako věcně a místně příslušný orgán v těchto oblastech:

Občané:

  • kontrola dodržování vyhlášky města č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce
  • komplexní činnost na úseku odpadového hospodářství a čistoty města (zpevněných ploch a komunikací) v katastrálním území města Olomouce
  • likvidaci a svoz komunálního odpadu občanů města Olomouce a integrovaných obcí provádí Technické služby města Olomouce a.s., jejichž 100 % vlastníkem je statutární město Olomouc
  • evidence a odstraňování nepovolených skládek na území města Olomouce

Přílohy:

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu