Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor interního auditu a kontroly « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor interního auditu a kontroly

Odbor interního auditu a kontroly

Odbor vykonává kontrolní činnost a finanční kontrolu, která je zaměřena na činnost, služby a hospodaření s veřejnými prostředky jednotlivých odborů MMOl, MPO, příspěvkových organizací.

Dále veřejnosprávní kontrolu finančních podpor poskytovaných žadatelům a příjemcům z rozpočtu SMOl, s cílem zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, s důrazem na prevenci a odstraňování zjištěných nedostatků, přijímání opatření a jejich plnění.

Odbor vede centrální evidenci kopií protokolů ze všech kontrol realizovaných na MMOl ze strany nadřízených, dozorových a kontrolních orgánů.

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu