Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 7. 3. 2022

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1.1. Schválení ad hoc jednacího řádu pro zasedání ZMO dne 7. 3. 20221
1.2. Schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce2
1.3. Deklarace podpory statutárního města Olomouce obyvatelstvu Ukrajiny3
1.4. Humanitární pomoc Ukrajině4
1.5. Poskytnutí výtěžku z koncertu organizaci Post Bellum5
2. Kontrola usnesení ZMO6
3. Majetkoprávní záležitosti7
4. Petice „Za zachování zahrádkářské kolonie při ulici Na Trati“8
5. Majetkoprávní záležitosti odboru investic9
6. Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – úprava a doplnění záměru postupu převodů bytů ve spoluvlastnictví SMOl a družstev10
7. Dohoda o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.11
8. Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 - Koncepční část12
9. Strategický plán rozvoje města Olomouce – evaluace a aktualizace13
10. Rozpočtové změny roku 202114
11. Rozpočtové změny roku 202215
12. Rozpočtové změny roku 2022 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 202116
13. Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2023 - 202517
14. Dotace z rozpočtu SMOl 18
15. Individuální dotace v oblasti zahraničních vztahů19
16. Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova - pořízení změny č. I20
17. Dílčí změny I/05, I/07 a I/08 Souboru změn č. I ÚPO – ukončení pořizování21
20. Změna č. XII Územního plánu Olomouc - vydání22
21. Změna č. XIII Územního plánu Olomouc – návrh na pořízení 23
22. Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc – doplnění možnosti pořízení s prvky regulačního plánu24
23. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)25
24. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem26
25. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem27
26. Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů28
27. Fond mobility29
28. Program Regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 202230
29. Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení)31
30. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)32
31. Závěrečná zpráva COVID-19 za období podzim 202133
32. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Smlouva o bezúplatném převodu majetku34
33. Přísedící Okresního soudu35
34. Cena města Olomouce 202136
35. Prorodinná politika SMOl37
36. Program prevence kriminality na rok 202238
37. Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl v souvislosti se živelní pohromou39
38. OZV o nočním klidu 40
39. OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství na území SMOL 41
40. OZV o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení sloužících potřebách veřejnosti ve městě Olomouci42
41. Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - dodatek č.1 ke Smlouvě o podpoře činnosti pro rok 202243
42. Vyjádření ke Zprávě kontrolního výboru44
43. Snížení odměny za výkon funkce předsedy KMČ45

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon