Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

14.

Předkládá: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marcela Hélová, vedoucí odd. rozpočtu a FS
Mgr. Adam Štěpánek, právník

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Dotace z rozpočtu SMOl

Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně příloh


 
2

bere na vědomí poskytnutí dotací u žádostí do 50 tis. Kč z rozpočtu SMOl roku 2022 dle příloh č. 1 - 13 důvodové zprávy - část A


 
3

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2022 dle příloh č. 14 - 24 důvodové zprávy - část B a z toho vyplývající rozpočtové změny


 
4

schvaluje znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl, dle přílohy č. 25 důvodové zprávy - část C


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle příloh č. 14 - 24 důvodové zprávy ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy


 
6

nevyhovuje žádostem žadatelů dle příloh č. 15, 18, 19, 21, 22, 23 a 24 důvodové zprávy - část B


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon