Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

32.

Předkládá: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Zpracoval: PhDr. Hana Fantová
Bc. Naděžda Bučková
Bc. Jaroslava Večeřová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Smlouva o bezúplatném převodu majetku

Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy


 
3

schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy


 
4

ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele školy

T: březen 2022

O: Konečný Karel, doc., PhDr., CSc., náměstek primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon