Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

13.

Předkládá: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a FS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2023 - 2025

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu včetně příloh týkající se střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2023 - 2025


 
2

schvaluje střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2023 - 2025 včetně příloh


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon