Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

28.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč
Ing. arch. Jana Křenková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Program Regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2022

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje rozdělení prostředků státní dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2022 včetně povinné finanční spoluúčasti SMOl mezi 6 akcí obnovy podle tabulky „Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022“ v příloze důvodové zprávy


 
3

ukládá odboru strategie a řízení a předkladateli požádat o poskytnutí účelové dotace ministerstvo kultury v Programu regenerace na rok 2022 dle důvodové zprávy

T: červen 2022

O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora




Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon