Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

21.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. Karin Kuklová, Ing. Jiří Polcr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Změna č. XIII Územního plánu Olomouc – návrh na pořízení

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje v souladu s §55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. XIII Územního plánu Olomouc zkráceným postupem, jejímž obsahem je zpřesnění podmínek využití plochy technické infrastruktury 03/001S o možnost energetického využití vysušených čistírenských kalů


 
3

ukládá odboru dopravy a územního rozvoje zahájit pořízení změny č. XIII Územního plánu Olomouc zkráceným postupem

T: ihned

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon