Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

42.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: Helena Plachá, Mgr.
Jan Kopecký, Mgr.
Roman Chrenko, Bc. Ing.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Vyjádření ke Zprávě kontrolního výboru

Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně příloh


 
2

schvaluje navržený postup dle důvodové zprávy a příloh


 
3

schvaluje uzavření Dohody o narovnání


 
4

pověřuje primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA podpisem Dohody o narovnání


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon