Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

17.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. Karin Kuklová, Ing. arch. Jiří Šobr, Mgr. Anna Lajčíková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Dílčí změny I/05, I/07 a I/08 Souboru změn č. I ÚPO – ukončení pořizování

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

vydává usnesení o ukončení pořizování dílčích změn č. I/05, I/07 a I/08 Souboru změn č.I Územního plánu Olomouc


 
3

ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ukončení pořizování dílčích změn č. I/05, I/07 a I/08 Územního plánu Olomouc

T: ihned

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon