Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: odbor majetkoprávní
odbor strategie a řízení

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Petice „Za zachování zahrádkářské kolonie při ulici Na Trati“

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

neschvaluje nabytí pozemků parc. č. 471/4 ostatní plocha o výměře 3 522 m2 v k. ú. Hejčín a parc. č. 809/84 ostatní plocha o výměře 1 231 m2 v k. ú. Nová Ulice, oba obec Olomouc z vlastnictví ČR – Správa železnic, státní organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce.


 
2

neschvaluje pořízení změny Územního plánu Olomouce spočívající v zařazení pozemků do systému městské zeleně jako nezastavitelnou součást Územního systému ekologické stability, nebo do ploch veřejné zeleně.


 
3

ukládá odboru majetkoprávnímu odpovědět petentům dle důvodové zprávy.

T: ihned

O: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon