Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

6.

Předkládá: Rada města Olomouce
Zpracoval: Rada města Olomouce
Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – úprava a doplnění záměru postupu převodů bytů ve spoluvlastnictví SMOl a družstev

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí doplněnou důvodovou zprávu


 
2

souhlasí s postupem dle doplněné důvodové zprávy


 
3

ukládá RMO dále prověřit a rozpracovat variantu č. 4 a variantu č. 9 do příštího zasedání ZMO

T: nejbližší zasedání ZMO

O: Rada města Olomouce


4

schvaluje vypuštění odkládací podmínky pro zveřejnění adresných záměrů spočívajících v povinnosti projednat a schválit tyto záměry v orgánech družstev v souladu s upravenými stanovami


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon