Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

8.

Předkládá: Žbánek Miroslav
Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů
Mgr. Dušan Struna, vedoucí oddělení strategického rozvoje
Ing. Aleš Martinec, vedoucí oddělení dotačních titulů a strategie ITI
Ing. Lenka Havránek Malenková, manažer rozvoje, oddělení strategického rozvoje

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 - Koncepční část

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Koncepční část Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro nové programové období 2021-2027 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon