Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

5.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Martina Válková
Ing. Marek Drešr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,


 
2

schvaluje uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č. 389/1 ostatní plocha o výměře cca 286 m2, parc. č. 389/16 ostatní plocha o výměře cca 20 m2, parc. č. 389/2 ostatní plocha o výměře cca 35 m2, parc. č. 389/10 ostatní plocha o výměře cca 26 m2, parc. č. 200 o výměře cca 233 m2 a parc. č. 343/1 ostatní plocha o výměře cca 11 m2, vše v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, jak je zřejmé ze situačních výkresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.1.


 
3

schvaluje uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č. 134/3 ostatní plocha o výměře cca 1,5 m2, parc. č. 134/6 ostatní plocha o výměře cca 18,5 m2, parc. č. 589/2 ostatní plocha o výměře cca 15,5 m2, parc. č. 589,5 ostatní plocha o výměře cca 40 m2, parc. č. 589/7 ostatní plocha o výměře cca 25 m2, parc. č. 590/1 ostatní plocha o výměře cca 11 m2, parc. č. 610/7 ostatní plocha o výměře cca 13,5 m2 a parc. č. 663/2 ostatní plocha o výměře cca 18,5 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje v rozsahu, jak je zřejmé ze situačních výkresů dle důvodové zprávy bod 1.2.


 
4

schvaluje uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování části pozemku parc. č. 495/1 ostatní plocha o výměře cca 7,5 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, a částí pozemků parc. č. 134/14 ostatní plocha o výměře cca 20,5 m2, parc. č. 601/1 ostatní plocha o výměře cca 53 m2, parc. č. 610/3 ostatní plocha o výměře cca 133 m2 a parc. č. 663/4 ostatní plocha o výměře cca 41,5 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je zřejmé ze situačních výkresů, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce v rozsahu, jak je zřejmé ze situačních výkresů dle důvodové zprávy bod 1.2.


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon