Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

7.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru
Mgr. Soňa Konečná
Mgr. Eva Vrtalová, vedoucí právního odboru
Mgr. Jan Kopecký

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Dohoda o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dohodu o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá primátorovi Mgr. Miroslavovi Žbánkovi, MPA, podepsat Dohodu o společném postupu k naplnění cílů Memoranda o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

T: ihned

O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon