Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

37.

Předkládá: Kolářová Eva, DipMgmt, náměstkyně primátora
Zpracoval: Majer Michal, Mgr. Bc.
Pečinka Hynek, JUDr.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl v souvislosti se živelní pohromou

Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje právní jednání, jímž byl poskytnut dar statutárního města Olomouce ve formě převodu peněžité částky 20 000 Kč na účet obdarované a prominutí nájemného za období od 15. 12. 2021 do 31. 3. 2022 ve výši 26 644 Kč za nájem bytu č. 14 v domě Balbínova 373/5 v Olomouci, se zdůvodněním dle důvodové zprávy


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon