Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

26.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč
Mgr. Dušan Struna
Ing. Martin Luňáček
Ing. Monika Růžičková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Akční plán Strategického plánu rozvoje města Olomouce na rok 2022 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje Akční plán Plánu udržitelné městské mobility Olomouc na rok 2022 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon