Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

27.

Předkládá: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města
Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč
Ing. Martin Luňáček
Ing. Monika Růžičková
Mgr. Ing. Jana Dokoupilová

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 3. 2022

Fond mobility

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu


 
2

zřizuje v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, k 1. 4. 2022 účelový peněžní fond s názvem „Fond mobility"


 
3

schvaluje statut Fondu mobility dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon