Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Oddělení zprostředkující subjekt ITI

Samostatné oddělení zprostředkující subjekt ITI vykonává svoji činnost v rámci přenesené působnosti a to na základě veřejnoprávních smluv, které statutární město Olomouc uzavřelo s řídícími orgány vybraných operačních programů pro období 2014 - 2020. Konkrétně se jedná o tyto operační programy:

Název operačního programu Řídící orgán operačního programu
Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Podrobnou roli, činnosti a odpovědnosti oddělení zprostředkující subjekt definuje veřejnoprávní smlouva uzavřená s příslušným řídícím orgánem a jeho působnost je v rámci území ITI Olomoucké aglomerace.

Mezi činnosti oddělení tak např. patří vyhlašování výzev zprostředkujícího subjektu, provádění seminářů a konzultací pro žadatele, kontrola formálních náležitostí projektu a kritérií přijatelnosti, provádění věcného hodnocení projektů dle kritérií schválených monitorovacím výborem příslušného operačního programu. Oddělení zprostředkující subjekt dále vydává pro účely řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko o výběru operací dle § 18, odst. 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Další informace, včetně vyhlášení výzev, naleznete na http://www.olomoucka-aglomerace.eu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu