Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Náplň činnosti « Oddělení vnějších vztahů « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Náplň činnosti oddělení vnějších vztahů

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

oddělení vnějších vztahů zajišťuje:

 • kontakty s partnerskými městy – rozvíjení společných projektů
 • program zahraničních návštěv primátora a reprezentantů SMOl
 • program zahraničních návštěv na radnici
 • komunikaci s velvyslanectvími v součinnosti s odborem kancelář primátora
 • komunikaci se zahraničními institucemi
 • tlumočnický a překladatelský servis pro odbor kancelář primátora a vedení SMOl
 • spolupráci s oddělením matrika odboru správních činností v oblasti vyřizování občanských záležitostí přicházejících ze zahraničí
 • zpracování dokumentace spojené se služebními zahraničními cestami
 • evidenci spolupráce SMOl s organizacemi, institucemi a svazy
 • jednání komise pro vnější vztahy včetně sepsání zápisu (zajišťuje příslušný zaměstnanec oddělení jako tajemník komise pro vnější vztahy)
 • agendu dotací v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města:
 • příjem žádostí
 • projednání žádostí v komisi pro vnější vztahy
 • předložení návrhu na přidělení příspěvků RMO
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

oddělení vnějších vztahů zajišťuje:

 • nevykonává

zpracovala: Mgr. Zdeňka Podlipská, Ph.D.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu