Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Oddělení rozvoje IS/ICT a řízení projektů IS/ICT

  • podílí se na přípravě architektury v oblasti informačních systémů a informačně komunikačních technologií (dále jen „IS/ICT“) v rámci SMOl,
  • připravuje návrhy projektů v oblasti IS/ICT s ohledem na potřeby a rozvoj SMOl,
  • připravuje zpracování informační koncepce SMOl, kontroluje a vyhodnocuje její naplňování,
  • připravuje výběrová řízení na projekty vycházející z informační koncepce a potřeb SMOl v rámci oblasti IS/ICT,
  • kontroluje realizaci jednotlivých projektů IS/ICT a jejich soulad s informační koncepcí MMOl,
  • spolupracuje s odborem informatiky a Smart City a externími dodavateli při přípravě návrhů, podkladů, projektů v oblasti IS/ICT, při jejich realizaci a při tvorbě informační koncepce,
  • spolupracuje s ostatními útvary SMOl v rámci návrhů, podkladů, projektů a implementace IS/ICT, koordinuje pracovní skupiny (zaměstnanci odborů) vzniklé pro potřeby naplňování cílů v rámci IS/ICT,
  • spolupracuje s OISC na dokumentaci IS/ICT procesů, HW a SW konfigurací a bezpečnostních nastavení.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon